Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej (więcej informacji znajdziesz w google po wpisaniu "ciasteczko wikipedia"

Kategorie

  • Brak kategorii
XeroSox

JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ DO ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach:

JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ DO ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRAWIDŁOWE ROZLICZANIE DOFINANSOWAŃ PFRON

oraz

PROBLEMY I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z ROZLICZEŃ
DOFINANSOWAŃ PFRON

ADRESACI SZKOLEŃ:
Szkolenia skierowane są do osób zajmujących się w firmach obszarem kadr i księgowości, pracowników biur rachunkowych oraz przedstawicieli przedsiębiorstw działających na otwartym rynku pracy, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat spełniania warunków formalnych w kwestiach zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz rozliczania dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

PROGRAM SZKOLENIA “Jak przygotować firmę do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Prawidłowe rozliczanie dofinansowań PFRON”:
1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON
- zasady funkcjonowania
- zasady dzielenia środków na dofinansowania
- rodzaje dofinansowań i dostępnych programów wsparcia dla przedsiębiorców
2. Rodzaje przedsiębiorstw mogących zatrudniać osoby niepełnosprawne
- definicja otwartego rynku pracy
- przedsiębiorstwa do i powyżej 25 etatów (warunki otrzymywania dofinansowań)
- definicja wskaźnika 6%
3. Zasady i procedury konieczne do otrzymywania refundacji z PFRON
- rejestracja
- przygotowywanie comiesięcznych rozliczeń oraz raportów o uzyskanej pomocy publicznej
- wskazówki pozwalające na identyfikację nieprawidłowości przy rozliczeniach wynagrodzeń
4. Wielkość refundacji
- warunki mające wpływ na wielkość refundacji
- identyfikowanie składowych wynagrodzenia, od których wyliczana jest wielkość wsparcia
- obliczanie wielkości refundacji
5. Aspekty formalno-prawne
- zawieranie umów o pracę z osobą niepełnosprawną – wymogi, warunki, rodzaje umów
- obowiązki pracodawcy względem zatrudnionej osoby niepełnosprawnej
- “efekt zachęty”
6. Identyfikacja osoby niepełnosprawnej
- zasady przyznawania stopni niepełnosprawności
- instytucje przyznające stopnie niepełnosprawności
- rodzaje stopni/klasyfikacji osób niepełnosprawnych
- dokumenty potwierdzające niepełnosprawność
- definicja oraz rodzaje schorzeń specjalnych
7. Rekrutacja osób niepełnosprawnych
- jak skutecznie rekrutować
- dokumenty wymagane od osób niepełnosprawnych podczas rekrutacji
8. Pytania uczestników

PROGRAM SZKOLENIA ”Problemy i zagrożenia wynikające z rozliczeń dofinansowań PFRON”:
1. Omówienie najważniejszych zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2012.
2. Rodzaje/typy niepełnosprawności - omówienie podstawowych rodzajów grup niepełnosprawności oraz zasad klasyfikowania schorzeń.
3. “Schorzenia specjalne” i konsekwencje ich nieprawidłowego rozliczania w SODIR i E-PFRON.
4. Weryfikacja orzeczeń i innych dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – ćwiczenia na przykładach.
5. Najczęściej popełniane błędy przy klasyfikacji osób niepełnosprawnych, identyfikacji orzeczeń oraz weryfikacji pozostałej dokumentacji potwierdzającej niepełnosprawność.
6. Umowa o pracę z osobą niepełnosprawną - wymogi, rodzaje umów, warunki umowy których nie może zabraknąć.
7. Obowiązki pracodawcy względem zatrudnionej osoby niepełnosprawnej.
8. Przedsiębiorstwa do i powyżej 25 etatów (warunki otrzymania dofinansowań). Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek.
9. Najczęściej pomijane warunki mające wpływ na wielkość refundacji oraz popełniane błędy przy naliczaniu dofinansowania.
10. Analiza błędów występujących podczas przygotowywania comiesięcznych rozliczeń oraz raportów o uzyskanej pomocy publicznej.
11. Wskazówki pozwalające na identyfikację nieprawidłowości przy rozliczeniach kosztów płacy.
12. Pytania uczestników.

TERMINY SZKOLEŃ

KATOWICE 21.05.2012

WROCŁAW 28.05.2012

ŁÓDŹ 01.06.2012

KRAKÓW 04.06.2012

POZNAŃ 15.06.2012

GDAŃSK 06.07.2012
ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

Cena: 290 zł netto/1 os. obejmuje:
- 4,5-godz. szkolenie (10.00-14.30),
- przerwy kawowe,
- materiały szkoleniowe,
- imienne świadectwo uczestnictwa.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną. Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe opracowane przez prowadzących.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
- nabycie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- nabycie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu rozliczania dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,
- nabycie umiejętności identyfikacji osób niepełnosprawnych jako potencjalnych pracowników,
- nabycie umiejętności weryfikacji dokumentów potwierdzających niepełnosprawność pracownika,
- nabycie wiedzy z zakresu aspektów formalno-prawnych definiujących warunki dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- nabycie umiejętności konstruowania umów o pracę z pracownikami niepełnosprawnymi, a także innych niezbędnych dokumentów koniecznych do zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- nabycie wiedzy w zakresie możliwości obniżenia kosztów pracowniczych poprzez pozyskiwanie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Cracow Consulting
www.cracowconsulting.pl
Al. Beliny-Prażmowskiego 55/2, 31-514 Kraków
e-mail: 
szkolenia@cracowconsulting.pl
tel. 535 707 405, 794 700 708
fax. 123 591 591Skomentuj to !

 

 

 

Mozesz uzyc ponizszych tagow HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>