Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej (więcej informacji znajdziesz w google po wpisaniu "ciasteczko wikipedia"

Kategorie

  • Brak kategorii
XeroSox

Ogłoszenia region wschodni

W związku z potrzebą podjęcia długofalowych działań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom powodzi w dorzeczu środkowej Wisły w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Środowiska zostały zainicjowane prace zmierzające do stworzenia przez rząd Programu Bezpieczeństwa Powodziowego Dorzecza Wisły Środkowej. W ramach prac związanych z przygotowaniem założeń do programu w siedzibie LUW w Lublinie odbyło się I spotkanie Regionalnego Zespołu Konsultacyjnego zorganizowane przez pełnomocnika wojewody lubelskiego ds. programów bezpieczeństwa powodziowego Aleksandra Błaszczyka. W posiedzeniu uczestniczyła także wojewoda Genowefa Tokarska.

Celem Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej jest minimalizowanie ryzyka powodziowego w dorzeczu Wisły Środkowej, obejmującym obszarowo województwo lubelskie.

Program jest kontynuacją rządowego programu przeciwpowodziowego rozpoczętego na przełomie 2010/2011 – Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły.

Obejmuje swym zasięgiem powiat biłgorajski od południowych granic do granic Roztocza, a mianowicie zlewnię rz. Tanwi oraz Program Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Środkowej Wisły, który odnosi się do terenu powiatu biłgorajskiego na północ od granic Roztocza i obejmuje zlewnię rz. Por.

- Programy określają planowane zadania inwestycyjne, jak również prewencyjne działania nieinwestycyjne w obszarach gdzie zasięgi zalewów wód poszczególnych rzek mogą zagrażać bezpieczeństwu. Jest to niezwykle istotne dla powiatu biłgorajskiego ze względu na możliwość dokładnego określenia miejsc newralgicznych na podstawie przestrzennego modelu ukształtowania terenu i wytyczonych zasięgów zalewów wodami, co w konsekwencji pozwala na lepsze planowanie w zakresie zagospodarowania terenu, a w szczególności lokalizacji terenów najbardziej korzystnych do retencjonowania wody – wyjaśnia Marek Konopka, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały założenia Programu Bezpieczeństwa Powodziowego Dorzecza Wisły Środkowej oraz uzgodniono koncepcję organizacji i harmonogram prac. Program jest obecnie opracowywany przez instytucje administracji rządowej w konsultacji z partnerami samorządowymi, środowiskami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi i partnerami gospodarczymi. Obecnie, do 31 października br., tworzone są założenia programu ramowego. – Końcowy rezultat wprowadzenia założeń tych programów ma dać możliwości właściwego przewidywania skutków niekorzystnych warunków meteorologicznych, ich monitorowanie oraz szybkie reagowanie na zaistniałą sytuację kryzysową – dodaje kierownik Konopka.Skomentuj to !

 

 

 

Mozesz uzyc ponizszych tagow HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>